تصاوير منتخب

نوا و نما

دومین اجتماع بزرگ مدافعان حرم با مداحی حاج مهدی مختاری

زمینه:یا ثارلله وبن الثاره

دریافت
واحد:دیرگاهیست گلو بغض مکرر دارد

دریافت

شور:توی این زمونه دنیا

دریافت

شور:به حال هیئت عادت دارم

دریافت
اولین اجتماع بزرگ مدافعان حرم با مداحی حاج مصطفی مروانی

زمینه:پای مکتب ولایت هستیم

دریافت

تک:بگو به نام مدافعان حرم

دریافت

شور:پرچم یا زینب تو دستامه

دریافت

شور:باز بوی ماتم میاد

دریافت

شور:این پا و اون پا نکن اقا

دریافت

شور:ماهمه در مستی و تاب و تبیم

دریافت

شور پایانی:منو ردم نکن

دریافت

مدح:با عشق علی ستاره بر میگردد

دریافتنمايش: ۱۵۸۶